El Partenó
Atenes, 2008

Etiquetes de comentaris: ,


Fotografies de Pol Acózar